Camp. Esp. Inf. FFTT Fem: Aragon-Euskadi, en busca de la quinta plaza

FASE DE GRUPOS

GRUPO: 1

Comunidad Valenciana 11-09 Aragon

Cataluña 23-06 Aragon

Comunidad Valenciana 02-18 Cataluña

Clasificación: 1º cataluña 6 ptos. // 2º Comunidad Valenciana 3 ptos. // 3º Aragon 0 ptos.

GRUPO: 2

Madrid 06-01 Andalucia

Euskadi 1103 Navarra

Madrid 3001 Navarra

Euskadi 0506 Andalucia

Navarra 02-11 Andalucia

Euskadi 03-14 Madrid

Clasificación: 1º Madrid 9 ptos. // 2º Andalucia 6 ptos. // 3º Euskadi 3 ptos. // 4º Navarra 0 ptos.

CRUCES

SEMIFINALES    28/03/15

Aragon 8-5 Navarra

Comunidad Valenciana 1-8 Madrid

Cataluña 11-4 Andalucia

FINALES    29/03/15

12:00  5º-6º  Aragon Vs. Euskadi

14:00  3º-4º  Comunidad Valenciana Vs. Andalucia

16:00  1º-2º  Madrid Vs. Cataluña

 

 

Confianza online