Archivo de la categoría: Publicaciones

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “MUJERES EN MARCHA”, 19, 21 Y 25 DE FEBRERO// “EMAKUMEAK MARTXAN” PROGRAMAREN AURKEZPENA, OTSAILAK 19, 21, ETA 25


Este mes de febrero presentamos el programa Mujeres en marcha de acompañamiento a mujeres y niñas supervivientes de violencia en África en sendos eventos que tendrán lugar en Pamplona, Donostia-San Sebastián y Bilbao los días 19, 21 y 25, respectivamente. Para ello contaremos con la colaboración de Justine Masika, presidenta la red Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles (SFVS) de RD Congo; Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por Äfrica y presidenta del Consejo de Estado; Teresa Laespada, diputada de Empleo, Inclusión social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia; Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Relaciones Internacionales y coordinadora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid; y Amparo Tomé, socióloga e investigadora especialista en sociología de la educación.

En estos actos públicos daremos a conocer el informe donde se recoge el diagnóstico de situación de las mujeres africanas que, en contexto de movilidad, son víctimas de violencias. Asimismo, presentaremos el programa “Mujeres en Marcha”, que se desarrollará a lo largo de 4 años en ocho países: Marruecos, Nigeria, RD Congo, Burundi, Sudán del Sur, Etiopía, Kenia y Sudáfrica. Dicha presentación correrá a cargo de Mª Mar Magallón, directora de ALBOAN.

DESCARGA EL INFORME DE DIAGNÓSTICO

Un legado solidario
El proyecto de “Mujeres en marcha” nació del legado de Rafael Mieza, un hombre sencillo, solidario y cercano a ALBOAN. Con su fallecimiento en 2015 nos dejó una gran responsabilidad: gestionar su legado destinándolo al empoderamiento de las mujeres africanas que sufren de la violencia en contextos de movilidad. El legado recibido nos permitiría poner en marcha un plan de acción amplio y estable en el tiempo pero, para sacarle el mayor fruto, necesitábamos enfocar bien las prioridades. Por ello, decidimos comenzar con un diagnóstico que nos permitiera identificar las principales necesidades de las mujeres que sufren la violencia en el mundo del refugio y en los procesos migratorios. Era, por tanto, un diagnóstico orientado a darnos claves para la acción posterior.

Dicho diagnóstico lo hemos construido a partir de la palabra de las mujeres, de sus relatos, sueños y demandas. Mediante la escucha activa, las mujeres son las protagonistas de sus propias historias, sujetos de derecho. La escucha activa también tiene un efecto reparador en la persona agredida y permite la socialización y la denuncia de las agresiones sufridas. Por último, un diagnóstico centrado en la escucha permite visibilizar la heterogeneidad de las mujeres entrevistadas y dar valor a cada una de las experiencias, con su particularidad propia.

A partir de las demandas y sueños expresadas por las mujeres y niñas que participaron (152, en 8 países) estamos desarrollando un marco para el programa, y unas líneas de acción principales.

Todo ello lo presentaremos en los siguientes eventos, abiertos al público:

19 de febrero. PAMPLONA
19 horas. Casa de la Juventud, c/ Sangüesa, 30.

Justine Masika, presidenta de Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) de la RD Congo;
Amparo Tomé, socióloga e investigadora especialista en sociología de la educación;
Mª Mar Magallón, directora de Fundación ALBOAN
Presenta y modera: Idoia Altadill, directora de Onda Cero Navarra

21 de febrero. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
18:30 horas. Auditorio de Aquarium. Plaza Carlos Blasco Imaz, 1.

Justine Masika, presidenta de Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) de la RD Congo;
Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, presidenta de la Fundación Mujeres por África;
Mª Mar Magallón, directora de Fundación ALBOAN
Presenta y modera: Félix Arrieta, director de DeustoForum Gipuzkoa, Universidad de Deusto.

25 de febrero. BILBAO
19 horas. Arrupe Etxea. c/ Padre Lojendio, 2

Justine Masika presidenta de Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) de la RD Congo;
Teresa Laespada, diputada foral de Empleo, Inclusión social e Igualdad, de la DF de Bizkaia,
Itziar Ruiz Giménez, profesora de Relaciones Internacionales y coordinadora del grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid;
Mª Mar Magallón, directora de Fundación ALBOAN
Presenta y modera: África Baeta, periodista y comunicadora de la televisión pública vasca ETB

Para más información: Edur Mintegi. e.mintegi@alboan.org y en las sedes de ALBOAN: PAMPLONA 948 231 302; DONOSTIA 943 275 173; BILBAO 944 151 135.

En este video se recogen testimonios reales de mujeres, incluidos en el Informe de diagnóstico elaborado por ALBOAN:

MUJERES EN MARCHA: TESTIMONIOS DESDE ÁFRICA

“Emakumeak martxan” programa, Afrikan indarkeriatik bizirik atera diren emakume eta neskei laguntzeko sortua, aurkeztuko dugu otsailean. Iruñean, Donostian eta Bilbon egingo dira aurkezpenak, 19an, 21ean eta 25ean hurrenez hurren. Horretarako, gurekin izango ditugu partaide hauek: Justine Masika Kongoko EDko SFVS Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles sareko presidentea; Mª Teresa Fernández de la Vega, Afrikaren aldeko Emakumeen Fundazioko presidentea eta Estatu Kontseiluko presidentea; Teresa Laespada, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarre Inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko diputatua; Itziar Ruiz-Giménez, Madrileko Unibertsitate Autonomoko Nazioarteko Harremanen arloko irakaslea eta Ikasketa Afrikarren Taldeko koordinatzailea, eta Amparo Tomé, soziologoa eta hezkuntzaren soziologian espezializatutako ikertzailea.

Lekualdatze-egoeran indarkeriaren biktimak diren emakume afrikarren egoera-diagnostikoa aditzera emango dugu, txosten batean bildutakoa. Halaber, “Emakumeak martxan” programa aurkeztuko dugu, 4 urtean zehar zortzi herrialdetan garatuko dena: Marokon, Nigerian, Kongoko EDn, Burundin, Hego Sudanen, Etiopian, Kenyan eta Hegoafrikan. Aurkezpen hori Mª Mar Magallón ALBOANeko zuzendariak egingo du.

JAITSI DIAGNOSTIKOAREN TXOSTENA

Legatu solidarioa

“Emakumeak martxan” proiektua Rafael Miezak egindako legatuari esker hasi zen. Gizon apala, solidarioa eta ALBOANen hurbileko pertsona izan zen Mieza. Hil zenean, 2015ean, ardura handia utzi zigun: bere legatua kudeatzea, lekualdatze-testuinguruetan indarkeria pairatzen duten emakume afrikarrak ahalduntzeko helburuaz. Legatu horren bitartez, abian jarri genuen denboran zehar garatu beharreko ekintza-egitasmo zabala eta egonkorra, baina ahalik eta onura gehien atera ahal izateko, ondo bideratu behar genituen lehentasunak. Hori dela-eta, diagnosi bat egiten hastea erabaki genuen, babesaren munduan eta migrazio prozesuetan indarkeria pairatzen duten emakumeen behar nagusiak identifikatzeko asmoz. Horrela, diagnostikoak ondorengo ekintzen oinarriak finkatu beharko lituzke.

Diagnostiko hori emakumeen hitzak abiapuntutzat hartuta eraiki dugu, hau da, beren kontaketak, ametsak eta eskaerak izan dira abiapuntu nagusia. Entzute aktibo horren bitartez, emakumeak beren istorioen protagonistak izan dira, zuzenbideko subjektuak. Horrela, entzute aktiboak ere eragin indarberritzailea du erasotua izan den pertsonarentzat, eta gizarteratzea eta pairatutako erasoak salatzea ahalbidetzen du. Azkenik, entzutean arreta osoa jartzen duen diagnostikoari esker, elkarrizketatuak izan diren emakumeen aniztasunari antzeman ahal diogu, eta, aldi berean, balioa eman esperientzia bakoitzari, bere ezaugarri propioak aintzat hartuta.

Parte hartu zuten emakume eta neskatoen eskaerak eta ametsak abiapuntutzat hartuta (152 pertsona, 8 herrialdetan), programarako esparrua garatzen ari gara, eta ekintzarako ildo nagusiak.

Hori guztia aurkeztuko dugu hurrengo ekitaldietan, publikoarentzat zabalik egongo direlarik:

Otsailak 19. IRUÑEA

19:00etan. Gaztediaren Etxea, Zangoza kalea 30

Justine Masika, Kongoko EDko Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) erakundeko presidentea.
Amparo Tomé, soziologoa eta hezkuntzaren soziologian espezializaturiko ikertzailea.
Mª Mar Magallón, ALBOAN Fundazioko zuzendaria.
Aurkezlea eta moderatzailea: Idoia Altadill, Nafarroako Onda Cero irratiko zuzendaria.

Otsailak 21. DONOSTIA

18:30ean. Aquariumeko Auditorium. Carlos Blasco Imaz plaza 1

Justine Masika, Kongoko EDko Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) erakundeko presidentea.
Mª Teresa Fernández de la Vega, Estatu Kontseiluko presidentea, eta Afrikaren aldeko Emakumeen Fundazioko presidentea.
Mª Mar Magallón, ALBOAN Fundazioko zuzendaria.
Aurkezlea eta moderatzailea: Félix Arrieta, DeustoForum Gizpuzkoako zuzendaria, Deustuko Unibertsitatea.

Otsailak 25. BILBO

19:00etan. Arrupe Etxea. Padre Lojendio 2

Justine Masika presidenta de Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) de la RD Congo.
Teresa Laespada, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko diputatua.
Itziar Ruiz Giménez, Madrileko Unibertsitate Autonomoko Nazioarteko Harremanen arloko irakaslea eta Ikasketa Afrikarren Taldeko koordinatzailea.
Mª Mar Magallón, ALBOAN Fundazioko zuzendaria.
Aurkezlea eta moderatzailea: África Baeta, ETB euskal telebista publikoko kazetaria eta komunikatzailea.

Informazio gehiago eskuratzeko: Edur Mintegi. e.mintegi@alboan.org eta ALBOANen egoitzetan: ALBOAN: IRUÑEA 948 231 302; DONOSTIA 943 275 173; BILBAO 944 151 135.

Bideo honetan, emakumeen egiazko testigantzak biltzen dira, ALBOANek egindako diagnostikoaren Txostenekoak barne.

MUJERES EN MARCHA: TESTIMONIOS DESDE ÁFRICA

CONGO, EL PEOR LUGAR PARA NACER MUJER

“La violencia sexual es usada como arma de guerra y el cuerpo de la mujer como campo de batalla” activista congoleña, Caddy Adzuba.

Toda esta violencia tiene relación con el negocio suculento de los minerales que salen de las minas de Congo y que son necesarios para desarrollar nuestra tecnología: móviles, tablets, ordenadores…

Por eso necesitamos tu ayuda para seguir acompañando en Congo los proyectos para mujeres víctimas de violencia sexual. Gracias por interesarte por esta realidad.

‪#‎tecnologialibredeconflicto‬
mujeres-congo-ALBOAN

Entrevista a Jacinta Canis, de la Asociación Assumpta de la India

Jacinta1Jacinta Canis es una monja india, perteneciente a la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús, muy implicada en los movimientos de liberación de la mujer desde hace ya 24 años. Jacinta conocida por su lucha contra la discriminación de género y su defensa de los derechos de las mujeres. Este trabajo lo lleva a cabo desde la Asociación ASSUMPTA que trabaja para la formación y empoderamiento de las mujeres cooperativistas en Gujerat. En la actualidad cuentan con 32 cooperativas repartidas en zonas rurales en Gujerat en las que están organizadas cerca de 65000 mujeres, la mayoría de las cuales no cuentan con estudios.

¿En qué consiste el trabajo que lleváis a cabo con estas mujeres?
A través de 2 proyectos acompañados por ALBOAN trabajamos cuestiones relacionadas con la organización de la cooperativa y con su financiación. La trayectoria de las cooperativas es diversa, algunas llevan funcionando sólo 2 años y otras llevan más de 20.

¿Es difícil coordinar este trabajo?
Algunas cooperativas funcionan muy bien, mientras que otras sin embargo atraviesan por dificultades. Por esa razón vimos que era necesario realizar una investigación para poder identificar las causas del éxito y del fracaso en cada uno de los casos. Posteriormente preparamos formaciones sobre cómo organizar el día a día de una cooperativa, y sobre cómo
Aunque muchas de estas mujeres carecen de estudios, tienen una gran capacidad para manejar el dinero, para organizar la economía de la cooperativa. De esta manera es fácil enseñarlas a conducir una cooperativa de manera efectiva.
Hay un segundo momento en la formación en el que se trabaja con todas las mujeres que forman parte de la cooperativa, tanto con las que se ocupan de cuestiones productivas, como las que toman parte temas administrativos.
El objetivo que perseguimos desde la Asociación ASSUMPTA es que a final del itinerario formativo sean capaces de organizarse con otras cooperativas y de trabajar en red. En cada cooperativa toman parte entre 20 y 70 pueblos, y en cada pueblo participan entre 30 y 100 mujeres, entre las que se elegirán a una o varias representantes para que lidere y represente a sus compañeras. Desde ASSUMPTA proporcionamos formación a todas las mujeres que van a asumir tareas de representación para que luego ellas se responsabilicen y se ocupen de formar a su vez al resto de las compañeras. En la actualidad estamos trabajando con 45 mujeres representantes de las 32 cooperativas que acuden a nuestros centros cada tres meses. Participan en un programa de formación de formadoras y cuando concluyan su formación se encargarán de formar a sus compañeras.
En India ser mujer significa vivir en una situación de discriminación, ya se trata de una sociedad patriarcal en la que la discriminación de la mujer está tan enraizada que incluso las mujeres la replican sin darse cuenta.

¿Puedes señalar alguna dificultad que os estéis encontrando en vuestro trabajo?
Existen muchas dificultades, pero la más importante es que la mayoría de estas mujeres no han ido a la escuela. Como comentaba antes alrededor del 80% de las mujeres con las que trabajamos no han tenido acceso a educación y viven además en una sociedad dominada por los hombres. Cuando planteamos una actividad, reunión, formación…, no pueden acudir libremente, sino que tienen que pedir permiso a sus maridos. Por otra parte están las dobles y triples jornadas, ya que además del trabajo en la cooperativa sobre sus hombros recae todo el peso de las tareas domésticas y cuidado de los hijos e hijas.
El Gobierno de la India ha promulgado normativas para asegurar la igualdad y para preservar los derechos de las mujeres, pero se olvida de su implementación.
Además en nuestro caso concreto en las cooperativas trabajamos con mujeres que viven situaciones de exclusión: alrededor del 30% son dalit, cerca del 60% pertenecen a las castas más bajas y un 10% son musulmanas. Pero al mismo tiempo son mujeres muy tolerantes y abiertas. Conviven mujeres hindúes, cristianas, musulmanas y a pesar de sus diferencias, son capaces de trabajar unidas de forma organizada. En mi opinión el mayor éxito de este proyecto reside en que la lógica de las cooperativas hace que todas estas mujeres tengan que trabajar unidas.
Existen sin embargo algunas otras dificultades. Las personas y organismos que promueven las cooperativas en ocasiones quieren controlar que todo se haga correctamente para asegurar el éxito de la iniciativa y eso desanima a las mujeres e impide que surjan liderazgos dentro del grupo. La filosofía y modelo de trabajo de las cooperativas en teoría es un modelo muy democrático, pero en realidad estamos reproduciendo un modelo piramidal ya que los modelos de liderazgo que conocemos son muy jerárquicos y poco participativos. En mi opinión y -así es como queremos hacerlo desde ASSUPMTA- estas cooperativas pertenecen a las mujeres y son ellas quiénes deben tomar las riendas, son ellas quienes deben liderar sus proyectos y apuestas de futuro y tomar las decisiones.

¿Qué significa para las mujeres formar parte de las cooperativas?
La mayoría de las mujeres que participan en las cooperativas dicen que ahora son conscientes de su identidad, de quienes son en realidad, se reconocen a sí mismas. Antes su identidad estaba ligada al papel que ocupaban en sus familias, como hijas, como madres, como esposas. Ahora sin embargo se reconocen como mujeres y se valoran, y esto hace que, por extensión, valoren más a sus hijas, las vean capaces de estudiar, de trabajar, de seguir sus propios objetivos. Cada vez contamos con más chicas que realizan algún tipo de formación profesional (estudiando enfermería o secretariado, cosas con las que antes ni soñaban).
Otra de las cosas que ha cambiado es que ahora están más organizadas, así que si una de ellas es maltratada en su hogar, puede confiar en el resto, que la brindarán su apoyo.
Hay mujeres de las cooperativas que se están incorporando a la vida política de sus comunidades y poco a poco esto se va viviendo con normalidad y se acepta.
Soy una gran soñadora y poco a poco mi sueño se va haciendo realidad. Las cooperativas pertenecen a estas mujeres y ellas poco a poco se van haciendo conscientes de sus posibilidades, de sus capacidades. Ese es el objetivo, ese es mi sueño, que sean mujeres independientes y fuertes.
Jacinta2

PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Hoy os dejamos un artículo que ha escrito Miguel Ángel Navarro, del área de Acción Pública y Participación de ALBOAN. El artículo, titulado “Participación y políticas públicas”, es un pequeño resumen de las jornadas que tuvieron lugar el pasado mes de mayo sobre el tema. ¿Cuáles son los límites de la participación ciudadana? ¿Hay democracia sin participación? ¿Que aporta la participación ciudadana a las políticas públicas?

En este breve artículo se esbozan algunas respuestas. ¡Feliz lectura!

#CONNECTCONGO EL VIAJE

Sigue el viaje de @Gemma_Parellada, periodista e investigadora, a través de su viaje por R.D.Congo. Nos acerca cada día la realidad de la vida en una tierra castigada por la guerra y por el comercio de los llamados “minerales de sangre”, elementos necesarios para que nuestra tecnología móvil (entre otras) funcione.
11836852_878201655588487_5821157489480494365_n
Puedes dejarle mensajes y preguntas a través de las redes sociales usando el hastag #ConnectCongo y su contacto Gemma Parellada

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.878201245588528.1073741866.124376350971025&type=3

Votación en EUROPA por una Tecnología libre de Conflicto.

Tras una fuerte CAMPAÑA informativa y de recogida de firmas para que en Europa se legisle en contra de que la industria europea se surta de minerales cuyo comercio alimente conflictos armados, llega una fecha muy señalada: el 20 de mayo se votará en el Plenario del Parlamento Europeo una ley que garantizará o no el abastecimiento responsable de minerales que provienen de zonas en conflicto.

Más de 100 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra ALBOAN, exigimos de los eurodiputados y eurodiputadas un voto a favor de un reglamento que contribuya a restaurar la paz en zonas de conflicto.
Parlamentoeuropeo

Vídeo Tecnología Libre de Conflicto

-Firma por un comercio de minerales justo. Hemos organizado una recogida de firmas para que se corrija la directiva europea y que la industria europea no se surta de minerales cuyo comercio alimente conflictos armados.

Colabora con los proyectos de apoyo a las personas refugiadas por la guerra en Congo.

Os invitamos a conocer toda la información, los materiales audiovisuales y las acciones propuestas en torno a este tema tan de actualidad y que tanto nos atañe a todos y todas.

www.tecnologialibredeconflicto.org

* Esta campaña es parte de los esfuerzos que estamos realizando como redes de incidencia ignaciana (GIAN), concretamente denunciando e incidiendo sobre los Recursos Naturales y Minerales.

Seis vídeos de la serie documental “I am Congo”

Hoy os dejamos el enlace a seis vídeos de la serie documental “I am Congo”.
Enlace
videos TLC (1)

Esta serie documental se inserta dentro de la campaña “Tecnología Libre de Conflicto”, en la que la ONG ALBOAN quiere dar a conocer la conexión que existe entre los móviles, tablets y ordenadores con la guerra en el este de la República Democrática del Congo.

A través de estos seis vídeo, veréis historias de gente real, contadas en primera persona, que quieren un Congo sin conflicto, para lo cual hacen lo que mejor saben hacer.

Además de un vídeo de presentación, aquí encontrarás cinco diferentes testimonios, de una abogada de derechos humanos, un artista, un dinamizador comunitario, un ecologista y un activista.

Esperamos que os gusten!

Vídeo presentación
Abogada de derechos humanos
Artista
Dinamizador comunitario
Ecologista
Activista

Hoy, 12 de febrero, es el Día Internacional contra la Utilización de Menores Soldados

ninosoldado3Al menos 19 países siguen reclutando niños y niñas soldado. ALBOAN junto con otras organizaciones denuncia este drama humano.

Conflictos como el de República Centroafricana o Sudán del Sur han puesto en primera línea el drama del reclutamiento de niños como soldado. Pero no son los únicos. Según datos de Naciones Unidas, Afganistán, Chad, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, India, Iraq, Líbano, Libia, Mali, Myanmar, Pakistán, República Democrática de Congo, Sudán, Siria, Tailandia y Yemen siguen reclutando niños y niñas soldados.

Cada día cientos de miles de niños y niñas participan en conflictos armados, se ven sometidos a situaciones extremas, son utilizados para cometer atrocidades, sufren malos tratos, violaciones o son testigos de asesinatos.

No siempre participan activamente en los combates, también se les asignan funciones de apoyo, como ser porteadores de soldados heridos, de munición, ser espías o mensajeros y, en el caso de las niñas, a veces obligadas a servir de esclavas sexuales. Los actos de violencia de los que son testigos o que son forzados a cometer tienen consecuencias muy graves en el desarrollo de estos niños, en su salud física y mental, y puede mermar seriamente su capacidad de tener un futuro mejor si no reciben el apoyo que necesitan.

Las cifras

Aunque es difícil conocer las cifras exactas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia estima que sólo en República Centroafricana, el número de niños que están siendo utilizados como soldados puede llegar a los 6.000. Según Amnistía Internacional, la mayoría de los menores de edad reclutados como soldados en el país son varones. Pero también las niñas son reclutadas o alistadas a la fuerza, y a menudo son violadas o sometidas a esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual como “esposas” de mandos militares mayores o de alto rango.

ALBOAN, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación El Compromiso y Save the Children solicitan a los estados que aún no lo hayan hecho, que ratifiquen el Protocolo facultativo de la Convención de derechos del niño sobre la participación de menores en conflictos armados, la herramienta que asegura que ningún niño o niña es utilizado como soldado.

¿Cómo está la ley?

En España, el pasado 25 de abril de 2012 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición no de ley relativa a la utilización de niños y niñas soldado en conflictos armados, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Las organizaciones que trabajan contra el uso de niños soldado se han dirigido por carta al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación solicitando información sobre las acciones concretas que se han puesto en marcha en estos dos años en las líneas de actuación que se proponían:

– Impulsar el uso de niños y niñas soldado como tema prioritario contra el que se ha de luchar.
– Aplicar una política exterior coherente con esta prioridad.
– Adoptar medidas para combatir la impunidad de los autores del reclutamiento.
– Tener en cuenta los avances en la erradicación del uso de niños y niñas soldado en la concesión de ayuda al desarrollo a aquellos países en los que se recluten menores.

Más información:

Un cortometraje sobre la utilización de los niños y niñas soldados NOMINADO A LOS OSCAR 2014 (la productora del corto contó con la participación de la ong ALBOAN y otras ongs
Un vídeo de niños soldados elaborado por la ong ALBOAN
Una nota informativa del 11/02/14, que amplía la información (testimonio incluido)

y ¿qué puedes hacer tú?

Nos puedes ayudar a prevenir este abuso sobre los niños y niñas en situación de conflicto, tanto realizando donaciones, pinchando aquí, como haciéndote socio de ALBOAN, pinchando aquí.

CINE-FORUM sobre menores soldados

image003

En el mundo, cada año, cientos de miles de niñas y niños son reclutados forzosamente para ser usados en los conflictos armados. ALBOAN lleva años colaborando en el trabajo de denuncia y desmovilización de estos niños y niñas y por eso, una vez más, hemos organizado una actividad relacionada con esta terrible situación. En esta ocasión os proponemos ver con nosotros el cortometraje “AQUEL NO ERA YO”, Premio Goya 2013 al mejor cortometraje de ficción y con el que intentaremos entender alguna de las variables de esta dura problemática.

Tras el visionado de la película nos acompañará Begoña Penedo.

Ella ha trabajado desde hace años con el Servicio Jesuita a Refugiados como Responsable de Finanzas en las regiones de África del Oeste y Grandes Lagos. En ambas regiones, Begoña ha podido conocer de primera mano diversos conflictos en Liberia, República Democrática del Congo y Costa de Marfil la realidad del reclutamiento de niños y niñas por parte de la mayoría de los grupos armados. Además, Begoña ha trabajado para diversas ONGDs en África del Oeste en Costa de Marfil, Benin y Togo.

En Bilbao el cine forum será el martes 5 de noviembre a las 8.30 en la Universidad de Deusto y a las 19.00 en Arrupe Etxea; en Donostia el miércoles 6 de noviembre a las 14.30 en la Universidad de Deusto y a las 19.00 en la Sala Arrupe y en Pamplona el jueves 7 de noviembre a las 19.00 en la Casa de la Juventud

* Recordaros que el cortometraje no está recomendado a menores de 18 años debido a la dureza de las imágenes y al tema tratado.

Revista educativa Edukalboan “Manejo positivo de conflictos”

Revista educativa Edukalboan "Manejo positivo de conflictos"

Revista educativa Edukalboan "Manejo positivo de conflictos"

Edukalboan es una publicación semestral, bilingüe y gratuita, fruto de la apuesta de ALBOAN por educar para una ciudadanía con espíritu para la justicia y que propone estrategias educativas viables en el contexto actual y busca crear redes de reflexión y acción.

Orientada fundamentalmente a la comunidad educativa, cuenta entre sus secciones fijas con un apartado de noticias educativas, propuestas pedagógicas y entrevistas.

Edukalboan número 6 “Manejo positivo de conflictos” >

La gestión positiva de los conflictos representa una parte importante de la vida social que conviene trabajar desde la infancia y, desde luego, en la escuelas. Recursos educativos, ideas… >