Archivo de la categoría: Videos

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “MUJERES EN MARCHA”, 19, 21 Y 25 DE FEBRERO// “EMAKUMEAK MARTXAN” PROGRAMAREN AURKEZPENA, OTSAILAK 19, 21, ETA 25


Este mes de febrero presentamos el programa Mujeres en marcha de acompañamiento a mujeres y niñas supervivientes de violencia en África en sendos eventos que tendrán lugar en Pamplona, Donostia-San Sebastián y Bilbao los días 19, 21 y 25, respectivamente. Para ello contaremos con la colaboración de Justine Masika, presidenta la red Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles (SFVS) de RD Congo; Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por Äfrica y presidenta del Consejo de Estado; Teresa Laespada, diputada de Empleo, Inclusión social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia; Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Relaciones Internacionales y coordinadora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid; y Amparo Tomé, socióloga e investigadora especialista en sociología de la educación.

En estos actos públicos daremos a conocer el informe donde se recoge el diagnóstico de situación de las mujeres africanas que, en contexto de movilidad, son víctimas de violencias. Asimismo, presentaremos el programa “Mujeres en Marcha”, que se desarrollará a lo largo de 4 años en ocho países: Marruecos, Nigeria, RD Congo, Burundi, Sudán del Sur, Etiopía, Kenia y Sudáfrica. Dicha presentación correrá a cargo de Mª Mar Magallón, directora de ALBOAN.

DESCARGA EL INFORME DE DIAGNÓSTICO

Un legado solidario
El proyecto de “Mujeres en marcha” nació del legado de Rafael Mieza, un hombre sencillo, solidario y cercano a ALBOAN. Con su fallecimiento en 2015 nos dejó una gran responsabilidad: gestionar su legado destinándolo al empoderamiento de las mujeres africanas que sufren de la violencia en contextos de movilidad. El legado recibido nos permitiría poner en marcha un plan de acción amplio y estable en el tiempo pero, para sacarle el mayor fruto, necesitábamos enfocar bien las prioridades. Por ello, decidimos comenzar con un diagnóstico que nos permitiera identificar las principales necesidades de las mujeres que sufren la violencia en el mundo del refugio y en los procesos migratorios. Era, por tanto, un diagnóstico orientado a darnos claves para la acción posterior.

Dicho diagnóstico lo hemos construido a partir de la palabra de las mujeres, de sus relatos, sueños y demandas. Mediante la escucha activa, las mujeres son las protagonistas de sus propias historias, sujetos de derecho. La escucha activa también tiene un efecto reparador en la persona agredida y permite la socialización y la denuncia de las agresiones sufridas. Por último, un diagnóstico centrado en la escucha permite visibilizar la heterogeneidad de las mujeres entrevistadas y dar valor a cada una de las experiencias, con su particularidad propia.

A partir de las demandas y sueños expresadas por las mujeres y niñas que participaron (152, en 8 países) estamos desarrollando un marco para el programa, y unas líneas de acción principales.

Todo ello lo presentaremos en los siguientes eventos, abiertos al público:

19 de febrero. PAMPLONA
19 horas. Casa de la Juventud, c/ Sangüesa, 30.

Justine Masika, presidenta de Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) de la RD Congo;
Amparo Tomé, socióloga e investigadora especialista en sociología de la educación;
Mª Mar Magallón, directora de Fundación ALBOAN
Presenta y modera: Idoia Altadill, directora de Onda Cero Navarra

21 de febrero. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
18:30 horas. Auditorio de Aquarium. Plaza Carlos Blasco Imaz, 1.

Justine Masika, presidenta de Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) de la RD Congo;
Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, presidenta de la Fundación Mujeres por África;
Mª Mar Magallón, directora de Fundación ALBOAN
Presenta y modera: Félix Arrieta, director de DeustoForum Gipuzkoa, Universidad de Deusto.

25 de febrero. BILBAO
19 horas. Arrupe Etxea. c/ Padre Lojendio, 2

Justine Masika presidenta de Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) de la RD Congo;
Teresa Laespada, diputada foral de Empleo, Inclusión social e Igualdad, de la DF de Bizkaia,
Itziar Ruiz Giménez, profesora de Relaciones Internacionales y coordinadora del grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid;
Mª Mar Magallón, directora de Fundación ALBOAN
Presenta y modera: África Baeta, periodista y comunicadora de la televisión pública vasca ETB

Para más información: Edur Mintegi. e.mintegi@alboan.org y en las sedes de ALBOAN: PAMPLONA 948 231 302; DONOSTIA 943 275 173; BILBAO 944 151 135.

En este video se recogen testimonios reales de mujeres, incluidos en el Informe de diagnóstico elaborado por ALBOAN:

MUJERES EN MARCHA: TESTIMONIOS DESDE ÁFRICA

“Emakumeak martxan” programa, Afrikan indarkeriatik bizirik atera diren emakume eta neskei laguntzeko sortua, aurkeztuko dugu otsailean. Iruñean, Donostian eta Bilbon egingo dira aurkezpenak, 19an, 21ean eta 25ean hurrenez hurren. Horretarako, gurekin izango ditugu partaide hauek: Justine Masika Kongoko EDko SFVS Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles sareko presidentea; Mª Teresa Fernández de la Vega, Afrikaren aldeko Emakumeen Fundazioko presidentea eta Estatu Kontseiluko presidentea; Teresa Laespada, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarre Inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko diputatua; Itziar Ruiz-Giménez, Madrileko Unibertsitate Autonomoko Nazioarteko Harremanen arloko irakaslea eta Ikasketa Afrikarren Taldeko koordinatzailea, eta Amparo Tomé, soziologoa eta hezkuntzaren soziologian espezializatutako ikertzailea.

Lekualdatze-egoeran indarkeriaren biktimak diren emakume afrikarren egoera-diagnostikoa aditzera emango dugu, txosten batean bildutakoa. Halaber, “Emakumeak martxan” programa aurkeztuko dugu, 4 urtean zehar zortzi herrialdetan garatuko dena: Marokon, Nigerian, Kongoko EDn, Burundin, Hego Sudanen, Etiopian, Kenyan eta Hegoafrikan. Aurkezpen hori Mª Mar Magallón ALBOANeko zuzendariak egingo du.

JAITSI DIAGNOSTIKOAREN TXOSTENA

Legatu solidarioa

“Emakumeak martxan” proiektua Rafael Miezak egindako legatuari esker hasi zen. Gizon apala, solidarioa eta ALBOANen hurbileko pertsona izan zen Mieza. Hil zenean, 2015ean, ardura handia utzi zigun: bere legatua kudeatzea, lekualdatze-testuinguruetan indarkeria pairatzen duten emakume afrikarrak ahalduntzeko helburuaz. Legatu horren bitartez, abian jarri genuen denboran zehar garatu beharreko ekintza-egitasmo zabala eta egonkorra, baina ahalik eta onura gehien atera ahal izateko, ondo bideratu behar genituen lehentasunak. Hori dela-eta, diagnosi bat egiten hastea erabaki genuen, babesaren munduan eta migrazio prozesuetan indarkeria pairatzen duten emakumeen behar nagusiak identifikatzeko asmoz. Horrela, diagnostikoak ondorengo ekintzen oinarriak finkatu beharko lituzke.

Diagnostiko hori emakumeen hitzak abiapuntutzat hartuta eraiki dugu, hau da, beren kontaketak, ametsak eta eskaerak izan dira abiapuntu nagusia. Entzute aktibo horren bitartez, emakumeak beren istorioen protagonistak izan dira, zuzenbideko subjektuak. Horrela, entzute aktiboak ere eragin indarberritzailea du erasotua izan den pertsonarentzat, eta gizarteratzea eta pairatutako erasoak salatzea ahalbidetzen du. Azkenik, entzutean arreta osoa jartzen duen diagnostikoari esker, elkarrizketatuak izan diren emakumeen aniztasunari antzeman ahal diogu, eta, aldi berean, balioa eman esperientzia bakoitzari, bere ezaugarri propioak aintzat hartuta.

Parte hartu zuten emakume eta neskatoen eskaerak eta ametsak abiapuntutzat hartuta (152 pertsona, 8 herrialdetan), programarako esparrua garatzen ari gara, eta ekintzarako ildo nagusiak.

Hori guztia aurkeztuko dugu hurrengo ekitaldietan, publikoarentzat zabalik egongo direlarik:

Otsailak 19. IRUÑEA

19:00etan. Gaztediaren Etxea, Zangoza kalea 30

Justine Masika, Kongoko EDko Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) erakundeko presidentea.
Amparo Tomé, soziologoa eta hezkuntzaren soziologian espezializaturiko ikertzailea.
Mª Mar Magallón, ALBOAN Fundazioko zuzendaria.
Aurkezlea eta moderatzailea: Idoia Altadill, Nafarroako Onda Cero irratiko zuzendaria.

Otsailak 21. DONOSTIA

18:30ean. Aquariumeko Auditorium. Carlos Blasco Imaz plaza 1

Justine Masika, Kongoko EDko Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) erakundeko presidentea.
Mª Teresa Fernández de la Vega, Estatu Kontseiluko presidentea, eta Afrikaren aldeko Emakumeen Fundazioko presidentea.
Mª Mar Magallón, ALBOAN Fundazioko zuzendaria.
Aurkezlea eta moderatzailea: Félix Arrieta, DeustoForum Gizpuzkoako zuzendaria, Deustuko Unibertsitatea.

Otsailak 25. BILBO

19:00etan. Arrupe Etxea. Padre Lojendio 2

Justine Masika presidenta de Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS) de la RD Congo.
Teresa Laespada, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko diputatua.
Itziar Ruiz Giménez, Madrileko Unibertsitate Autonomoko Nazioarteko Harremanen arloko irakaslea eta Ikasketa Afrikarren Taldeko koordinatzailea.
Mª Mar Magallón, ALBOAN Fundazioko zuzendaria.
Aurkezlea eta moderatzailea: África Baeta, ETB euskal telebista publikoko kazetaria eta komunikatzailea.

Informazio gehiago eskuratzeko: Edur Mintegi. e.mintegi@alboan.org eta ALBOANen egoitzetan: ALBOAN: IRUÑEA 948 231 302; DONOSTIA 943 275 173; BILBAO 944 151 135.

Bideo honetan, emakumeen egiazko testigantzak biltzen dira, ALBOANek egindako diagnostikoaren Txostenekoak barne.

MUJERES EN MARCHA: TESTIMONIOS DESDE ÁFRICA

ENTRECULTURAS Y ALBOAN CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO//ENTRECULTURAS ETA ALBOAN ERAKUNDEEK BOLUNTARIOTZAREN NAZIOARTEKO EGUNA OSPATZEN DUTE

Hoy, 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, Entreculturas y ALBOAN, organizaciones de cooperación para el desarrollo que apuestan por la construcción de ciudadanía global, quieren agradecer el compromiso y la entrega de su voluntariado local e internacional.

El voluntariado está en el corazón de la identidad de ambas instituciones. Este compromiso es una de las mayores expresiones de ciudadanía global, de participación e implicación de personas en lo local con mirada global. Las personas voluntarias no viven de espaldas al dolor de nuestro mundo, sino que se comprometen cada día para transformar la realidad. En ese camino cotidiano, sienten que se transforman personalmente y transforman personas para transformar el mundo.

Entreculturas y ALBOAN en sus 31 sedes cuentan con más de 800 personas voluntarias y colaboradoras que despliegan toda su acción y creatividad. Nuestro voluntariado se siente agente de cambio y su compromiso cotidiano es proceso de transformación personal, que cambia estilos de vida, formas de pensar y de ver el mundo; reaviva la vocación profesional y aumenta la propia implicación personal y global. El voluntariado de ALBOAN y Entreculturas tiene un alto compromiso y estabilidad -más de 5 años de media de permanencia-, alta motivación y está muy identificado con los valores y la misión en ambas organizaciones.

Además, ALBOAN y Entreculturas cuentan con 43 personas voluntarias internacionales de larga duración -1 o 2 años en terreno- que participan en el programa de Voluntariado Pedro Arrupe (VOLPA) y 34 de corta duración. Estas experiencias tienen como principal propósito crear caminos de encuentro a través de la cercanía personal entre pueblos y personas, fomentar un compromiso vital en las personas voluntarias para que se desarrollen como agentes sensibilizadores y de cambio social. Así estas personas se convierten en nuestros mejores testigos de la realidad que viven millones de personas en el mundo. Son nuestra “ventana” para asomarnos a otras realidades que no nos dejan indiferentes, y privilegiadas semillas de cambio en sus entornos.

Por eso, en este día, Entreculturas y ALBOAN quieren expresar su apuesta firme por el voluntariado, local e internacional. Un voluntariado transformador de personas que transforman el mundo; un voluntariado con corazón y mirada abierta y global; un voluntariado que busca la coherencia cada día en la lucha por la justicia; un voluntariado que sueña con un mundo más justo, igualitario y sostenible y se levanta cada día para hacer ese sueño realidad.

Ambas instituciones en este día queremos deciros GRACIAS de corazón a través de este vídeo donde se recogen vuestros testimonios

Gaur, abenduak 5, Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna da eta Entreculturas eta ALBOAN garapenerako lankidetzaren erakundeek, herritartasun globalaren alde lan egiten baitute, konpromisoa eta gorputz eta arima aritzea eskertu nahi dizkiete beren boluntarioei.

Borondatezko lana bi erakundeen identitatearen muina da. Konpromiso hori herritartasun globalaren adierazpenik nagusienetako bat da, begirada globala duen tokiko konpromisoan parte-hartzeko eta inplikatzeko aritzen baitira boluntarioak. Ez diote bizkarra ematen gure munduaren sufrimenduari, eta egunero konprometitzen dira errealitatea eraldatzeko. Eguneroko bide horretan, beren burua eraldatzen ari direla nabaritzen dute, eta pertsonak eraldatzen dituzte mundua eraldatzeko.

Entreculturas eta ALBOAN erakundeek, beren 31 egoitzetan, badituzte ekintzak eta sormena zabaltzen dituzten 800 boluntario eta kolaboratzaile baino gehiago. Gure boluntarioak eraldaketaren egile sentitzen dira, eta beraientzat eguneroko konpromisoa aldaketa pertsonalaren prozesua ere bada, hau da, bizimodua, pentsamoldeak eta munduarekiko ikuspegia ere aldatzen dituzte; bizkortu egiten da beren lanbide-bokazioa eta inplikazio pertsonal eta globala ere handitzen da. ALBOAN eta Entreculturas erakundeen boluntarioek konpromiso- eta egonkortasun- maila altua daukate -batez beste, 5 urte baino gehiagoko iraunkortasuna-, baita motibazio handia ere, eta bi erakundeen balio eta misioarekin biziki identifikatzen dira.

Horrez gain, ALBOAN eta Entreculturas erakundeek 43 nazioarteko boluntario dituzte iraunaldi luzean -bat edo bi urte dagokien lekuan-, Pedro Arrupe Boluntariotza (VOLPA) programan parte hartzen dutenak, eta 34 boluntario, iraunaldi laburrean. Esperientzia horien helburu nagusia da topaketaren bideak sortzea herrien eta pertsonen arteko hurbiltasun pertsonalaren bitartez, pertsona boluntarioen bizi-konpromisoa bultzatzea, sentsibilizatzeko eta aldaketa sozialerako eragile gisa garatu dezaten beren burua. Horrela, pertsona horiek munduko milioika pertsonek bizi duten errealitatearen lekuko onenak bihurtzen dira. Gure “leihoak” dira beste errealitate batzuk ikusi ahal izateko, epel uzten ez gaituzten errealitateak, eta eraldaketarako hazi ezin hobeak beren inguruetan.

Horregatik, egun honetan, Entreculturas eta ALBOAN erakundeek boluntariotzaren aldeko apustu sendoa adierazi nahi dute, tokian-tokikoa eta nazioartekoa. Boluntariotza eraldatzailea, hau da, mundua eraldatzen duten pertsonek osatua; bihotza duen boluntariotza, eta begirada irekia eta globala; justiziaren aldeko borrokan, egunero koherentzia bilatzen duena; mundu bidezkoagoa, berdintasunezkoa eta jasangarria amets duena, eta egunero amets hori errealitate bihurtzeko jaikitzen dena.

Bi erakundeek, egun honetan, MILA ESKER esan nahi dizuegu bihotz-bihotzez, zuen hitzak biltzen dituen bideo honen bitartez.

ANKUR TOUR: ESPECTÁCULO DE DANZAS TRADICIONALES DE LA INDIA//ANKUR BIRA: INDIAKO DANTZA TRADIZIONALEN JAIALDIA

¡Pincha aquí para ver las fotos del Tour!

¡Pincha aquí para leer el Diario del Tour, por Iñigo Icaza!

En este mes de marzo recibiremos la visita de un grupo de artistas adivasis (población indígena de la India) – 12 bailarines y bailarinas y 4 músicos- procedentes de Gujerat, India. Este viaje tiene como finalidad propiciar un encuentro intercultural con jóvenes de nuestra sociedad y acercarnos la realidad de su región y país. El grupo tendrá una apretada agenda para poder darnos a conocer su arte, su cultura y su forma de entender la vida, en definitiva.

La visita de Ankur tiene una doble vertiente:

Por una parte, queremos acercar la realidad del pueblo adivasi a la comunidad educativa a través de la música y danzas tradicionales, y de los talleres que tendrán lugar en varios colegios con alumnado de Educación Secundaria. El encuentro quiere propiciar un espacio que genere en nuestra juventud una actitud de apertura libre de prejuicios. El objetivo es que conozcan y respeten la cultura adivasi, y valoren la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres o entre personas de diferentes lugares.

Por otro lado, Ankur nos ofrecerá un espectáculo de música y danzas en diversos puntos de nuestra geografía (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, Cantabria y La Rioja) al que queremos invitar a las personas que nos prestan su apoyo y confianza. Ellas hacen posible el trabajo de la Misión de Gujerat-ALBOAN, y se lo queremos agradecer a través de este espacio de celebración con el deseo de seguir creciendo en esta relación.
La entrada es libre hasta completar aforo, pero puedes hacer un donativo para apoyar los proyectos de ALBOAN en Gujerat, India, durante el espectáculo y/o en esta cuenta de La Caixa: ES76 2100 0732 2802 0048 5457.

También puedes realizar una donación online:

Particulares

Empresas

¡Descubre cuando actúan en tu ciudad!

NAVARRA-NAFARROA
– 22 de marzo
Colegio Jesuitas Tudela c/ San Francisco Javier 1. TUDELA
19:00

– 23 de marzo
Colegio Jesuitas Pamplona-Iruña c/ Francisco Bergamin, 32. PAMPLONA-IRUÑA
19:00

ALAVA-ARABA
– 29 de marzo
Centro cívico Aldabe c/ Portal de Arriaga, 1. VITORIA-GASTEIZ
19:00

GIPUZKOA
– 26 de marzo
Santuario de Loiola Barrio Loiola, 16. LOIOLA. AZPEITIA
12:00

– 31 de marzo
Tabakalera. Plaza de las Cigarreras, 1. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (PENDIENTE DE CONFIRMAR)

BIZKAIA
– 3 de abril
Colegio Jesuitas Indautxu c/ Doctor Areilza 32. BILBAO
19:00

LA RIOJA
– 4 de abril

Parroquia Jesuitas c/ Huerta, 39. LOGROÑO
19:00

CANTABRIA
– 6 de abril
Parroquia Pasionistas c/ Nicolás Salmerón 1. SANTANDER
19:00

Ankur, que significa algo que brota en lengua gujerati, llega de la mano de Gujarvarni, Centro de Comunicación y Cultura de la Compañía de Jesús en el estado de Gujerat. El objetivo fundamental de este centro es la defensa de la cultura de la sociedad adivasi más desfavorecida a través de documentación gráfica de distinta índole: documentales, vídeos y audios fundamentalmente.

Klikatu hemen argazkiak ikusteko!

Martxoan, Gujaratetik, Indiatik, datorren artista adibasi talde baten bisita jasoko dugu; guztira 12 dantzari eta 4 musikari izango dira. Bidaia horren helburua gure gizarteko gazteekin kulturarteko topaketa bat osatzea eta datozen gazteen eskualdeko eta herrialdeko errealitatera hurbiltzea da. Taldeak agenda betea izango du, bere artea, kultura, eta azken finean, bizitza ulertzeko modua ezagutarazteko.

Ankur taldea, gujarateraz ernatzen dena esan nahi duena, Gujarvarniren eskutik dator, Gujarat estatuko Jesusen Lagundiaren Komunikazio eta Kultur Zentroaren eskutik, alegia. Zentro horren oinarrizko helburua adibasi gizarte babesgabearen kultura defendatzea da, era askotako dokumentazio grafikoaren bidez: funtsean, dokumentalak, bideoak eta audioak.

Ankurren bisitak bi alderdi ditu.

Batetik, adibasi herriaren errealitatea hezkuntza-komunitatera gerturatu nahi dugu, musika eta dantza tradizionalen bidez eta hainbat ikastetxetan Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat antolatuko diren tailerren bidez. Topaketak gure gazteei aurreiritzirik gabeko jarrera bat hartzea ekarriko dien espazio bat sortu nahi du. Gazteei adibasi kultura ezagutaraztea da helburua, eta pertsona guztiek eskubide eta aukera berdinak ditugula balioestea, gizon eta emakumeen edo toki desberdinetako jendearen arteko bazterketa mota guztiak gaitzetsiz.

Beste alde batetik, Ankurrek musika- eta dantza-ikuskizun bat eskainiko du gure geografiako toki desberdinetan (Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, Kantabria eta Errioxa), eta babesa eta konfiantza eskaintzen dizkiguten pertsonak gonbidatu nahi ditugu. Horiei esker da posible Gujerat-ALBOAN Misioaren lana, eta ospakizunerako espazio horren bidez eskerrak eman nahi dizkiegu, gure arteko harremanak hazten jarraituko duelako esperantzan.

Sarrera doakoa da, aretoak bete arte. Indiako Gujerat-eko ALBOANen egitasmoak sustatzeko, diru-laguntza egin ahal duzu ikuskizunetan edo La Caixa-ko zenbaki honetan: ES76 2100 0732 2802 0048 5457.

Diru-laguntza online ere egin ahal duzu:

Partikularrak

Enpresak

Aurkitu zure hiria noiz egongo diren!

NAFARROA
– Martxoaren 22an

Jesuitas Tudela ikastetxea. San Francisco Javier 1 kalea. TUTERA
19:00

– Martxoaren 23an

Jesuitak Pamplona-Iruña ikastetxea. Francisco Bergamin, 32 kalea. IRUÑA
19:00

ARABA
– Martxoaren 29an

Aldabe hiritarren gunea. Arriaga atea, 1. VITORIA-GASTEIZ
19:00

GIPUZKOA
– Martxoaren 26an

Loiolako santutegia. Loiola auzoa, 16. LOIOLA. AZPEITIA
12:00

– Martxoaren 31an

Tabakalera Zentroa. Andre zigarrogileak plaza, 1. DONOSTIA (KONFIRMATZEKE)

BIZKAIA
– Apirilaren 3an

Jesuitak Indautxu Ikastetxea Doctor Areilza 32 kalea. BILBO
19:00

ERRIOXA
– Apirilaren 4an

Parroquia Jesuitas. c/ Huerta, 39. LOGROÑO
19:00h.

KANTABRIA
– Apirilaren 6an

Parroquia Pasionistas. c/ Nicolás Salmerón 1. SANTANDER
19:00

CONGO, EL PEOR LUGAR PARA NACER MUJER

“La violencia sexual es usada como arma de guerra y el cuerpo de la mujer como campo de batalla” activista congoleña, Caddy Adzuba.

Toda esta violencia tiene relación con el negocio suculento de los minerales que salen de las minas de Congo y que son necesarios para desarrollar nuestra tecnología: móviles, tablets, ordenadores…

Por eso necesitamos tu ayuda para seguir acompañando en Congo los proyectos para mujeres víctimas de violencia sexual. Gracias por interesarte por esta realidad.

‪#‎tecnologialibredeconflicto‬
mujeres-congo-ALBOAN

Por una Europa de dignidad y derechos: firma #YoSoyTierraDeAcogida

Desde la ONG ALBOAN, como parte de las organizaciones del Sector Social de la Compañía de Jesús, te animamos a sumarte al manifiesto #YoSoyTierraDeAcogida.

Ante la respuesta de rechazo que Europa está dando a las personas refugiadas y desplazadas, queremos ser tierra de acogida.

Queremos alzar nuestra voz a través de este manifiesto y exigimos a nuestros representantes políticos protección y acogida YA.

FIRMA EL MANIFIESTO

VÍDEO #YoSoyTierraDeAcogida

05625d3b-d6c7-4ce6-9e99-0eb4b49dda9cALBOAN GKEtik, Jesusen Lagundiaren Gizarte Sektorearen elkarteen parte garen heinean, #YoSoyTierraDeAcogida adierazpenarekin bat egitera animatzen zaitugu.

Europak lekualdatutako pertsonei eta errefuxiatuei ematen ari dien gaitzespen erantzunaren aurrean, harrera lurra izan nahi dugu.

Manifestu honen bidez gure ahotsa aditzera eman nahi dugu eta gure ordezkari politikoei babesa eta harrera exijitu nahi diegu.

SINATU EZAZU ADIERAZPENA

#YoSoyTierraDeAcogida BIDEOA

Votación en EUROPA por una Tecnología libre de Conflicto.

Tras una fuerte CAMPAÑA informativa y de recogida de firmas para que en Europa se legisle en contra de que la industria europea se surta de minerales cuyo comercio alimente conflictos armados, llega una fecha muy señalada: el 20 de mayo se votará en el Plenario del Parlamento Europeo una ley que garantizará o no el abastecimiento responsable de minerales que provienen de zonas en conflicto.

Más de 100 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra ALBOAN, exigimos de los eurodiputados y eurodiputadas un voto a favor de un reglamento que contribuya a restaurar la paz en zonas de conflicto.
Parlamentoeuropeo

Vídeo Tecnología Libre de Conflicto

-Firma por un comercio de minerales justo. Hemos organizado una recogida de firmas para que se corrija la directiva europea y que la industria europea no se surta de minerales cuyo comercio alimente conflictos armados.

Colabora con los proyectos de apoyo a las personas refugiadas por la guerra en Congo.

Os invitamos a conocer toda la información, los materiales audiovisuales y las acciones propuestas en torno a este tema tan de actualidad y que tanto nos atañe a todos y todas.

www.tecnologialibredeconflicto.org

* Esta campaña es parte de los esfuerzos que estamos realizando como redes de incidencia ignaciana (GIAN), concretamente denunciando e incidiendo sobre los Recursos Naturales y Minerales.

Seis vídeos de la serie documental “I am Congo”

Hoy os dejamos el enlace a seis vídeos de la serie documental “I am Congo”.
Enlace
videos TLC (1)

Esta serie documental se inserta dentro de la campaña “Tecnología Libre de Conflicto”, en la que la ONG ALBOAN quiere dar a conocer la conexión que existe entre los móviles, tablets y ordenadores con la guerra en el este de la República Democrática del Congo.

A través de estos seis vídeo, veréis historias de gente real, contadas en primera persona, que quieren un Congo sin conflicto, para lo cual hacen lo que mejor saben hacer.

Además de un vídeo de presentación, aquí encontrarás cinco diferentes testimonios, de una abogada de derechos humanos, un artista, un dinamizador comunitario, un ecologista y un activista.

Esperamos que os gusten!

Vídeo presentación
Abogada de derechos humanos
Artista
Dinamizador comunitario
Ecologista
Activista

Espectacular vídeo de la II Carrera Solidaria de Alboan

Ya tenemos el vídeo de la II Carrera Solidaria de Alboan, que se celebró el pasado 8 de junio en Bilbao.

El vídeo trasmite cada emoción y cada rincón coloreado por las camisetas naranjas. La carrera de los más pequeños, los preparativos, los nervios, las risas y… la salida. Gracias a nuestro voluntario Xabier que ha hecho este precioso trabajo.

Vídeo II Carrera Solidaria Alboan

Hoy, 12 de febrero, es el Día Internacional contra la Utilización de Menores Soldados

ninosoldado3Al menos 19 países siguen reclutando niños y niñas soldado. ALBOAN junto con otras organizaciones denuncia este drama humano.

Conflictos como el de República Centroafricana o Sudán del Sur han puesto en primera línea el drama del reclutamiento de niños como soldado. Pero no son los únicos. Según datos de Naciones Unidas, Afganistán, Chad, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, India, Iraq, Líbano, Libia, Mali, Myanmar, Pakistán, República Democrática de Congo, Sudán, Siria, Tailandia y Yemen siguen reclutando niños y niñas soldados.

Cada día cientos de miles de niños y niñas participan en conflictos armados, se ven sometidos a situaciones extremas, son utilizados para cometer atrocidades, sufren malos tratos, violaciones o son testigos de asesinatos.

No siempre participan activamente en los combates, también se les asignan funciones de apoyo, como ser porteadores de soldados heridos, de munición, ser espías o mensajeros y, en el caso de las niñas, a veces obligadas a servir de esclavas sexuales. Los actos de violencia de los que son testigos o que son forzados a cometer tienen consecuencias muy graves en el desarrollo de estos niños, en su salud física y mental, y puede mermar seriamente su capacidad de tener un futuro mejor si no reciben el apoyo que necesitan.

Las cifras

Aunque es difícil conocer las cifras exactas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia estima que sólo en República Centroafricana, el número de niños que están siendo utilizados como soldados puede llegar a los 6.000. Según Amnistía Internacional, la mayoría de los menores de edad reclutados como soldados en el país son varones. Pero también las niñas son reclutadas o alistadas a la fuerza, y a menudo son violadas o sometidas a esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual como “esposas” de mandos militares mayores o de alto rango.

ALBOAN, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación El Compromiso y Save the Children solicitan a los estados que aún no lo hayan hecho, que ratifiquen el Protocolo facultativo de la Convención de derechos del niño sobre la participación de menores en conflictos armados, la herramienta que asegura que ningún niño o niña es utilizado como soldado.

¿Cómo está la ley?

En España, el pasado 25 de abril de 2012 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición no de ley relativa a la utilización de niños y niñas soldado en conflictos armados, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Las organizaciones que trabajan contra el uso de niños soldado se han dirigido por carta al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación solicitando información sobre las acciones concretas que se han puesto en marcha en estos dos años en las líneas de actuación que se proponían:

– Impulsar el uso de niños y niñas soldado como tema prioritario contra el que se ha de luchar.
– Aplicar una política exterior coherente con esta prioridad.
– Adoptar medidas para combatir la impunidad de los autores del reclutamiento.
– Tener en cuenta los avances en la erradicación del uso de niños y niñas soldado en la concesión de ayuda al desarrollo a aquellos países en los que se recluten menores.

Más información:

Un cortometraje sobre la utilización de los niños y niñas soldados NOMINADO A LOS OSCAR 2014 (la productora del corto contó con la participación de la ong ALBOAN y otras ongs
Un vídeo de niños soldados elaborado por la ong ALBOAN
Una nota informativa del 11/02/14, que amplía la información (testimonio incluido)

y ¿qué puedes hacer tú?

Nos puedes ayudar a prevenir este abuso sobre los niños y niñas en situación de conflicto, tanto realizando donaciones, pinchando aquí, como haciéndote socio de ALBOAN, pinchando aquí.